O NAS


Jesteśmy zespołem składającym się z doświadczonych inżynierów, działających w branży budowlanej i architektonicznej od wielu lat. Naszą główną specjalizacją są budynki energooszczędne, termomodernizacje, remonty budynków oraz wszelkiego rodzaju analizy i symulacje cieplno-wilgotnościowe wykorzystujące specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie.

Nasi eksperci są autorami wielu publikacji naukowych, stanowiących kompendium wiedzy z zakresu fizyki budowli i budownictwa ogólnego oraz biorą czynny udział w życiu akademickim.

W naszej pracy wykorzystujemy nie tylko doświadczenie nabyte w trakcie naszej długiej praktyki budowlanej, ale również doświadczenie firm zaprzyjaźnionych, z którymi współpracujemy na wielu płaszczyznach.

Naszymi stałymi partnerami biznesowymi są Politechnika Krakowska wraz z Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz firma AKCES z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.


Wykształcenie

 • Ukończył studia inżynierskie na Politechice Śląskiej na wydziale Budownictwa w specjalności Budowlano-Architektonicznej
 • Absolwent studiów magisterskich na wydziale Budownictwa na specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych: Realizacja i Eksploatacja Obiektów Budowlanych
 • W 2018 roku ukończył na Politechnice Krakowskiej Studia Podyplomowe BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie 

Certyfikaty, szkolenia

 • W latach 2016/17 uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej "Start-up dla początkujących - 10 kroków do sukcesu w start-upie" 
 • W maju 2018 r. uczestniczył w konferencji szkoleniowej pt. "Adaptacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na cele użyteczności publicznej" organizowanego przez ARCHMEDIA - potwierdzone certyfikatem

mgr. inż. Michał Steidl
Prezes spółki


mgr. inż. Marcin Gronowski
Wiceprezes spółki


Wykształcenie

 • Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej na wydziale Budownictwa w specjalności Budowlano-Architektonicznej
 • Absolwent studiów magisterskich na wydziale Budownictwa na specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych: Technologia i Zarządzanie w Budownictwie
 • W 2018 roku ukończył na Politechnice Krakowskiej Studia Podyplomowe BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie 

Certyfikaty, szkolenia

 • Posiada certyfikat w zakresie wykonywania testów szczelności BlowerDoor
 • W maju 2018 r. uczestniczył w konferencji szkoleniowej pt. "Adaptacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na cele użyteczności publicznej" organizowanego przez ARCHMEDIA - potwierdzone certyfikatem
 • Obsługa programów graficznych - wizualziacje 3D