OCIEPLENIA OD WEWNĄTRZ


Nasze biuro projektowe jako jedno z nielicznych biur projektowych w Polsce jest w stanie wykonać pełną analizę cieplno-wilgotnościową dotyczącą możliwości i zasadności docieplenia od wewnątrz wszelkiego rodzaju budynków, a przede wszystkim obiektów zabytkowych.

Analiza stanowi integralną część ekspertyzy technicznej, w skład której wchodzą pomiary zawilgocenia przegród, ocena stanu technicznego budynku oraz lokalizacja newralgicznych miejsc w przegrodzie zewnętrznej budynku z uwagi na straty ciepła.

Zakres ekspertyzy składa się z szeregu działań, których wynikiem jest określenie optymalnej grubości i rodzaju materiału termoizolacyjnego, oraz miejsca i sposobu zamocowania izolacji do przegrody zewnętrznej.

Symulacja przeprowadzona jest na oprogramowaniu, którego znajomością może pochwalić się tylko kilka osób w Polsce. Jesteśmy jednym z nielicznych biur projektowych, których specjaliści to potrafią.

Ekspertyza techniczna składa się z następujących etapów:

  • Pomiar wilgotności przegród zewnętrznych wykonujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który pozwala na zbadanie ilościowej zawartości wody w materiałach, z których wykonana jest przegroda. W celu dokładniejszego określenia zawartości wody, należy dokonać odkrywki, tak aby pomiar został wykonany w warstwie konstrukcyjnej elementu.
  • Zamodelowanie połączeń konstrukcyjnych poszczególnych przegród w programie THERM i określenie temperatur znajdujących się w newralgicznych miejscach w przegrodzie pozwala na określenie, czy w danym połączeniu nastąpi spadek temperatury poniżej temperatury punktu rosy, co równoznaczne jest z wykropleniem się kondensatu.
  • Zamodelowanie połączeń konstrukcyjnych w programie WUFI daje nam możliwości przeprowadzenia symulacji przyszłej eksploatacji obiektu i określenie zmian zawartości wody w przegrodzie w czasie od 0-10 lat. Na tej podstawie możemy stwierdzić tendencję przegrody do odsychania lub zwiększania zawilgocenia.
  • Analiza uzyskanych danych i wyników, pozwala na wybór optymalnego materiału termoizolacyjnego, dobór jego grubości oraz najkorzystniejszą metodę jego zamocowania do przegrody.