EKSPERTYZY TECHNICZNE BUDOWLANE


Ekspertyzy budowlane poparte wieloletnim doświadczeniem naszych inżynierów oraz rzeczoznawców budowlanych, w zakresie konstrukcji, ochrony cieplnej budynków, budownictwa ogólnego oraz szeroko pojętego budownictwa.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne urządzenia pomiarowe, stanowiące nierozłączne narzędzia pomocnicze przy wykonywaniu pomiarów wilgotnościowych, termowizyjnych i wytrzymałościowych.

Współpracujemy z MCBE w Krakowie, którzy wspierają nas zarówno wiedzą swoich ekspertów jak i specjalistycznym sprzętem dostępnym w ich laboratorium.