ANALIZY CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE


Przeprowadzamy szczegółowe analizy oraz symulacje związane z zagadnieniami z działu fizyki budowli, będącej nierozłącznym elementem każdego projektu architektonicznego.

Oferta nszego biura projektowego składa się z analiz wykonywanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego w fazie projektowej, stworzenie modelu, który zasymuluje warunki w okresie od 1-10 lat, jakim poddany będzie obiekt w trakcie jego przyszłej eksploatacji.

Przeprowadzona przez nas symulacja, wraz z dokładną analizą wykonaną przez naszych doświadczonych specjalistów, pozwala na prawidłowe zaprojektowanie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych w budynku oraz wyeliminowanie liniowych mostków termicznych, którym towarzyszy najczęściej wystąpienie w ich pobliżu wody w postaci kondensatu. Tylko takie podejście jest w stanie zapewnić prawidłowy komfort oraz ochronę cieplną budynku.

Programy, które wykorzystujemy w naszych analizach:

  • THERM 7.6
  • WUFI 2D, Pro