DORADZTWO TECHNICZNE


Świadczymy doradztwo techniczne na każdym etapie "życia budynku" zaczynając od fazy projektowej, przez budowę, kończąc na jego eksploatacji.

Nasze długoletnie doświadczenie w branży budowlanej w zakresie fizyki budowli oraz budownictwa ogólnego pozwala nam na weryfikację rozwiązań architektonicznych, nie tylko pod kątem ochrony cieplnej budynku, ale również ocenę jakości projektu i przyjętych w nim rozwiązań zarówno materiałowych jak i konstrukcyjnych.

Realizujemy nadzór nad wykonywanymi pracami oraz ocenę postępu i jakości prac wykonywanych w trakcie wznoszenia obiektów, a także badania wytrzymałościowe konstrukcji.

W trakcie eksploatacji obiektu, jesteśmy w stanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu określić przyczynę m.in. zawilgocenia i zagrzybienia przegród budowlanych, przyczynę zarysowań konstrukcji oraz wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, które powstają, już w trakcie jego użytkowania.