SZKOLENIA I KURSY


Organizujemy kursy i szkolenia w zakresie:

  • obsługi zaawansowanych programów wykorzystywanych przy wszelkiego rodzaju analizach cieplno-wilgotnościowych: WUFI PRO, THERM, ArCADiaTERMO, PSI THERM
  • ochrony cieplnej budynków
  • projektowania przegród budowlanych dla budynków normalnych oraz niskoenergetycznych
  • szerokopojętego budownictwa ogólnego